SOONER symposium op de ORD 2019 in Heerlen

SOONER symposium op de ORD 2019 in Heerlen

Tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD) 2019 in Heerlen zullen de resultaten van het SOONER onderzoeksproject in een symposium worden gepresenteerd. Het project dat startte in 2015, focust zowel op fundamenteel als begeleidend onderzoek naar open online onderwijs binnen het Nederlandse hoger onderwijs, en is het grootste nationale project in haar soort. Het is de eerste keer dat alle deelprojecten in één sessie gepresenteerd zullen worden. 

Het onderwerp van dit symposium heeft alles te maken met de hype rondom massive open online courses (MOOCs). Er bestaan namelijk nogal wat verwachtingen rondom de mogelijke opbrengsten van open online onderwijs. Echter, deze verwachtingen zijn grotendeels gebaseerd op overtuigingen en veronderstellingen, en hebben in beperkte mate een theoretische of empirische basis. De effecten die open online onderwijs heeft op de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs zijn daarom ook nog niet wetenschappelijk aangetoond en er zijn dan ook verschillende kansen en uitdagingen te onderzoeken. In dit symposium zullen we hier dan ook aandacht aan besteden door de onderzoeksresultaten van de 4 promovendi die werkzaam zijn binnen het SOONER project te presenteren. Deze deelprojecten zijn gericht op de onderstaande observatieniveaus:

 • Niveau 1: De individuele kenmerken van de deelnemers/studenten aan open online onderwijs
  • Maartje Henderikx (Open Universiteit): Intentie-gedrag dynamiek in MOOCs; Wat gebeurt er met de goede voornemens?
  • Renée Jansen (Universiteit Utrecht): Ondersteunen van zelfregulatie in MOOCs.
 • Niveau 2: Het ontwerp van open online onderwijs
  • Julia Kasch (Open Universiteit): Schaalbare feedback en interactie in MOOCs.
 • Niveau 3: De organisatorische inbedding van open online onderwijs in de organisatie
  • Martine Schophuizen (Open Universiteit): De invloed van projectfocus op uitdagingen en kansen van open online onderwijs.

Wilt u meer weten over open online onderwijs binnen het Nederlandse hoger onderwijs? Graag nodigen wij u dan uit bij dit symposium tijdens de Onderwijs Research Dagen 2019 van 26 t/m 28 juni 2019 in Heerlen bij de Open Universiteit. Het symposium zal plaatsvinden op donderdag 27 juli van 11:00 tot 12:30 in ruimte Arcus E0.22.

Meer informatie over deze conferentie, en registratie kunt u vinden op de conferentie website.

Hopelijk zien wij u dan!

 

CC BY 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *